Εγγραφές ανέργων στη Μύκονο - Ο ΟΑΕΔ στέλνει υπάλληλο από Δευτέρα και για μια βδομάδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εγγραφές ανέργων στη νήσο Μύκονο

Για την διευκόλυνση των ανέργων, απολυμένων από τουριστικές επιχειρήσεις, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού θα αποστείλει για χρονικό διάστημα μίας εβδομάδας,

από Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016 έως και την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016, στη νήσο Μύκονο, υπάλληλο του Οργανισμού προκειμένου να πραγματοποιήσει εγγραφές ανεργίας,

στον Δήμο Μυκόνου (Κτίριο Μαύρου, τκ. 84600, τηλέφωνα: 2289022201, 2289024036 και 2289023261). Η παραλαβή των δικαιολογητικών θα γίνεται τις πρωινές ώρες, 08:00 έως 14:00.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ είναι τα εξής:

  1. Έγγραφο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας ή βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου χρόνου.

  2. Το έντυπο «Βεβαίωση Εργοδότη» το οποίο συμπληρώνει ο εργοδότης σύμφωνα με τις εγγραφές της ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που υποβάλλεται στο ΙΚΑ) του τελευταίου τριμήνου πριν από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας. Το έντυπο αυτό θα φέρει πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή του εργοδότη, χωρίς κάποια επιπλέον σφραγίδα επικύρωσης από το αρμόδιο κατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

  3. Οικογενειακό βιβλιάριο Ασθενείας, εφόσον υπάρχουν συντηρούμενα μέλη.

  4. Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας ή εφόσον δεν υπάρχει, επικυρωμένο αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης εισοδήματος.

  5. Αστυνομική Ταυτότητα του ασφαλισμένου.

  6. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ).

  7. Λογαριασμό Εθνικής Τραπέζης (ΙΒΑΝ) στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος.

  8. Άδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί ανέργων πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών.

Share this article

Συνημμένα αρχεία:

ΠΑΝ.ΣΥ.Π.Ο.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΑΕΔ - τ.ΟΕΕ - τ.ΟΕΚ ιδρύθηκε το 2014 μετά από σχεδόν ομόφωνες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Πανελληνίων Συλλόγων Υπαλλήλων των Οργανισμών Εργατικής Εστίας & Κατοικίας.


Πρώτη προτεραιότητα είναι η επανίδρυση των δύο καταργημένων οργανισμών του ΟΕΚ & ΟΕΕ σε έναν ενιαίο Οργανισμό, η επανεκκίνηση των προγραμμάτων στέγασης του ΟΕΚ και μετεργασιακής μέριμνας του ΟΕΕ.