ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: Ανασύσταση των Οργανισμών Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας.

Έχουν περάσει πέντε χρόνια από την κατάργηση των Οργανισμών Εργατικής Κατοικίας και Εστίας (14.02.2012), οι οποίοι είχαν συσταθεί για να παρέχουν στους εργαζόμενους προγράμματα στέγασης, όπως κατασκευές εργατικών κατοικιών, επιδότηση ενοικίου, άτοκα δάνεια, αλλά και προγράμματα μέριμνας, ψυχαγωγίας-πολιτισμού κλπ

Το Μάρτιο του 2012 επεκτάθηκαν οι εισφορές υπέρ ΟΕΚ και σε άλλες κατηγορίες μισθωτών του ΙΚΑ, όπως οι Δημόσιοι υπάλληλοι στα Ν.Π.Δ.Δ, ΕΠΟΠ, αθλητές, αλιείς κ.λ.π. Το Νοέμβριο του ίδιου χρόνου απάλλαξαν τους εργοδότες από τις εισφορές υπέρ ΟΕΚ & ΟΕΕ. Από την κατάργηση των δύο Οργανισμών και την ενσωμάτωση τους στον ΟΑΕΔ, κανένανέο στεγαστικό πρόγραμμα δεν εκπονείται παρότι οι κρατήσεις των εργαζομένων συνεχίζονται, έχοντας αποφέρει στο Κράτος ένα συνολικό ποσό που ξεπερνά τα 1,2 δις ευρώ από το 2011 μέχρι σήμερα.

Αυτά τα χρήματα ανήκουν στους εργαζόμενους και κανένας δεν έχει δικαίωμα να τα παρακρατά και να μην τα επιστρέφει στους δικαιούχους τους μέσω νέων προγραμμάτων.

Με τη σύσταση επιτροπής σύμφωνα με τον Ν.4445/16 αρ. 61 παρ. 1 η κυβέρνηση ετοιμάζεται να κουρέψει κατά τη λογική του PSI το χρέος του ΙΚΑ προς τον ΟΑΕΔ, ΟΕΚ & ΟΕΕ.

Τα τελευταία πέντε χρόνια η περιουσία των ΟΕΚ & ΟΕΕ απαξιώνεται και απομειώνεται σημαντικά αφού ήδη ο διάδοχος ΟΑΕΔ έχει επιστρέψει οικόπεδα σε Δήμους, οι οποίοι είχαν δικαίωμα να τα ζητήσουν πίσω επειδή το κράτος δεν κατασκεύασε εργατικές κατοικίες ως όφειλε από τη σύμβαση. Σημαντικές εκτάσεις οικοπέδων έχουν καταπατηθεί με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τα καταπατηθέντα οικόπεδα στη Θεσσαλονίκη για τα οποία εισπράττονταν και επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ .

Οικόπεδα του ΟΕΚ χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων παραμένουν ανεκμετάλλευτα και ενώ από το 2013 έχουν εκδοθεί οι Υπουργικές Αποφάσεις για την παραχώρηση 118 αδιάθετων κατοικιών ανά την Ελλάδα, έχουν περάσει τέσσερα χρόνια και κανείς κληρούχος δεν έχει ακόμη πάρει ούτε μια κατοικία. Σε τέσσερις περιοχές (Ζάκυνθο, Σύρο, Μυτιλήνη, Θήβα) δεν έχουν γίνει ακόμη μέχρι σήμερα ούτε καν οι κληρώσεις αυτών των κατοικιών. Ο διάδοχος του ΟΕΚ, ΟΑΕΔ, που έχει υποτίθεται το αντικείμενο της στέγασης και την αρμοδιότητα της διαχείρισης της περιουσίας του ΟΕΚ, δεν προχωρεί στην επισκευή, κλήρωση και διάθεση εβδομήντα (70) περίπου υφιστάμενων επιπλέον κατοικιών ανά την Ελλάδα.

Τα δάνεια που ο ΟΕΚ έχει χορηγήσει από δικά του κεφάλαια, σε περίπου 100.000 δικαιούχους, παραμένουν σε καθεστώς μη ρύθμισης, με συνέπεια οι τόκοι να ξεπερνούν τα 400 εκ €, ενώ μαζί με το άληκτο κεφάλαιο να ξεπερνούν το 1,4 δις €. Παρότι τα δάνεια αυτά έχουν χορηγηθεί σε ευπαθείς οικονομικά και κοινωνικά ομάδες πληθυσμού, πολύτεκνους, ΑΜΕΑ, τρίτεκνους με χαμηλά εισοδήματα η ρύθμιση που νομοθετήθηκε από τον Οκτώβριο του 2016 μόνο για τους άνεργους δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί, παρότι έχουν περάσει πάνω από τρεις (3) μήνες.

Με την κατάργηση της Εργατικής Εστίας σταμάτησαν τα εκδρομικά προγράμματα για χιλιάδες εργαζόμενους και συνταξιούχων, που είχαν τη δυνατότητα ολιγοήμερων διακοπών. Από το 2012 δεν έχει εκπονηθεί επίσης νέο πρόγραμμα αγοράς βιβλίων αλλά και εισιτηρίων θεάτρων. Ακόμη και το πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού το οποίο εκπονείται από τον ΟΑΕΔ στην ουσία έχει απαξιωθεί με χαρακτηριστικό παράδειγμα το φετινό πρόγραμμα 2016-17 το οποίο δεν έχει ακόμη ξεκινήσει.

Υπάρχουν 24 Βρεφονηπιακοί Σταθμοί που λειτουργούν στον ΟΑΕΔ (από τον ΟΕΕ) και οι εγκαταστάσεις τους έχουν τη δυναμικότητα να εξυπηρετήσουν 700 περισσότερα βρέφη και νήπια αλλά δεν υπάρχει το απαιτούμενο προσωπικό για να λειτουργήσουν.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ η κ. Υπουργός τι μέτρα θα ληφθούν από την κυβέρνηση για:

 • Την ανασύσταση των Οργανισμών με το σύνολο των αρμοδιοτήτων τους.

 • Να ξεκινήσει και να ενισχυθεί το κατασκευαστικό πρόγραμμα, να ξεκινήσουν όλα τα προγράμματα που καταργήθηκαν, να διευρυνθούν τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού.

 • Να καλυφθούν τα κενά στους βρεφονηπιακούς σταθμούς με την αντίστοιχη πρόσληψη εργαζομένων.

Οι βουλευτές

Χρήστος Κατσώτης

Σάκης Βαρδαλής

Γιάννης Γκιόκας

Λιάνα Κανέλλη

Νίκος Καραθανασόπουλος

Διαμάντω Μανωλάκου

Σταύρος Τάσσος

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Π.Ε. Φθιώτιδας, αλλά και ολόκληρο το συνδικαλιστικό κίνημα αγωνίζονται για την επανασύσταση των Οργανισμών Εργατικής Κατοικίας & Εστίας, οι οποίοι μετά από πολλά χρόνια συνεχόμενης παροχής στεγαστικής και κοινωνικής προστασίας καταργήθηκαν τον Φεβρουάριο του 2012 με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου.

Το Ε.Κ.Π.Ε.Φ. τάσσεται στο πλευρό του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων ΟΑΕΔ – τ. ΟΕΕ -τ. ΟΕΚ ενόψει του συνεχούς και πάγιου αιτήματος του για την επανασύσταση των καταργηθέντων φορέων.

Οι αρμοδιότητές και το προσωπικό των  Οργανισμών ΟΕΚ & ΟΕΕ μεταφέρθηκαν στον ΟΑΕΔ χωρίς κανένα σχεδιασμό αλλά και πολιτική βούληση για συνέχιση των προγραμμάτων τους.

Μετά την κατάργηση των οργανισμών ΟΕΕ και ΟΕΚ, με τον νόμο Ν.4144/2013,  «Ο ΟΑΕΔ καθίσταται καθολικός διάδοχος και υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταργηθέντων από 14.2.2012 με την παρ.6 του άρθρου 1 του ν.4046.2012, όπως ισχύει, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου με τις επωνυμίες ΟΕΕ και ΟΕΚ»

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Ε.Κ.Π.Ε.Φ.:

«…από το 2012 έως και σήμερα οι εργαζόμενοι εξακολουθούν να πληρώνουν τις εισφορές τους, οι οποίες παρακρατούνται από το ΙΚΑ, και θα πρέπει να αποδίδονται στον Ο.Α.Ε.Δ.

Οι εισφορές των εργαζομένων είναι απόλυτα ξεκάθαρο ότι παρακρατούνται υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ και πρέπει υποχρεωτικά και αποκλειστικά τα χρήματα αυτά να διατίθενται για τους σκοπούς και υποχρεώσεις των καταργηθέντων οργανισμών.

Ο ΟΑΕΔ σαν καθολικός διάδοχος του ΟΕΚ εδώ και δύο χρόνια περίπου δεν έχει προχωρήσει σε κανένα νέο πρόγραμμα στεγαστικής πολιτικής παρότι οι εισφορές συνεχίζονται να παρακρατούνται από τους εργαζόμενους και να μην αποδίδονται στον ΟΑΕΔ από το ΙΚΑ, ενώ για την Εργατική Εστία το υλοποιούμενο πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού αφορά αναλογικά το 1/5 των δικαιούχων συγκρινόμενο με το αντίστοιχο έτους 2011 από την Εργατική Εστία.

Υπάρχει άμεση και επιτακτική ανάγκη παροχής στεγαστικής και κοινωνικής προστασίας με την χρηματοδότηση νέων προγραμμάτων από ήδη διαθέσιμα κονδύλια που υπάρχουν για τους προαναφερόμενους σκοπούς:

-Τράπεζα της Ελλάδος: Λογαριασμός Διαθεσίμων Κεφαλαίων προς Επένδυση για τον κλάδο του Λογαριασμού Κοινωνικής Πολιτικής (ΕΛΕΚΠ), με κατατεθειμένα κεφάλαια ύψους 346 εκ. ευρώ.(αποθεματικά + εισφορά υπέρ ΟΕΚ-ΟΕΕ)

-Εισροές από δόσεις δανείων του ΟΕΚ ανέρχονται στα 70 εκ. ευρώ ετησίως.

-Εισφορές εργαζομένων υπέρ ΟΕΚ 1% και υπέρ ΟΕΕ 0,35%.

-Ευρωπαϊκά προγράμματα επιδότησης της στέγασης-κατοικίας και άρσης κοινωνικών αδικιών που δεν αξιοποιούνται εξαιτίας ελλείψεως πολιτικής.

Για το 2014 οι εισφορές υπέρ ΕΛΕΚΠ ύψους 327.2 εκ. ευρώ δεν αποδόθηκαν στον ΟΑΕΔ , καθώς και για τα έτη 2015, 2016 δεν έχει αποδοθεί ούτε ένα ευρώ.

Το 2013 καταργήθηκε η εισφορά των εργοδοτών κάτι το οποίο είναι απαραίτητο να επανέλθει για την εξασφάλιση χρηματοδότησης των παρακάτω προτασσόμενων προγραμμάτων.

Το Ε.Κ.Π.Ε.Φ. τονίζει ότι οι έλληνεςεργαζόμενοι πληρώνουν πολύ περισσότερα σε κρατήσεις,  ασφαλιστικές εισφορές, Φ.Μ.Υ., επίδομα αλληλεγγύης, υπέρ ΟΕΚ, εργατικής εστίας κ.λ.π., από κάθε άλλο εργαζόμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  χωρίς να έχουν την ανάλογη ανταποδοτικότητα.

Οι εργαζόμενοι πληρώνουν επίδομα αλληλεγγύης χωρίς αυτά τα χρήματα να καταλήγουν στον ΟΑΕΔ  για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλων κοινωνικών παροχών, πληρώνουν για τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας οι οποίοι έχουν  καταργηθεί εδώ και τέσσερα χρόνια, και αυτά τα χρήματα αντί να χρησιμοποιούνται σε παροχές στεγαστικές και κοινωνικής προστασίας, καταλήγουν στην μαύρη τρύπα των δανειστών.

Ζητάμε άμεσα να διατεθούν τα χρήματα των εργαζομένων σε προγράμματα:

 1. Επιδότησης ενοικίου και Κατασκευή Εργατικών Κατοικιών στην κατεύθυνση της ενίσχυσηςτης ποιότητα ζωής του πολίτη και μείωσης της φτώχειας αλλά και της ενίσχυσης όλων των επαγγελμάτων που σχετίζονται με την οικοδομή.
 2. Επιδότησης επιτοκίου για χορήγηση στεγαστικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο ώστε να ωφεληθούν αρκετοί πολίτες που έχουν ιδιόκτητο οικόπεδο και σχεδιάζουν να κατασκευάσουν ή να αγοράσουν κατοικία.
 3. Ενοικίασης διαμερισμάτων και παραχώρησης τους σε οικονομικά αδύναμους πολίτες ώστε να έχουν πρόσβαση σε αξιοπρεπή κατοικία.
 4. Κοινωνικού Τουρισμού με διεύρυνση του αριθμού των ωφελούμενων και επέκτασης της περιόδου για τον χειμερινό τουρισμό.
 5. Λειτουργίας των κλειστών βρεφονηπιακών σταθμών και αύξηση των φιλοξενούμενων παιδιών-βρεφών με παράλληλη πρόσληψη προσωπικού.
 6. Παροχής εισιτηρίων θεάτρου και βιβλίων…».

 τα παρακάτω σωματεία:

 1. «Ένωση Εργαζομένων AGROINVEST»

  «Ένωση Χειριστών Μηχ/γών Μηχ/των Ν. Φθιώτιδας»

  «Ένωση Υπαλλήλων-Εργατοϋπαλλήλων-Εργατοτεχνιτών-Τουριστικών και Λοιπών Καταστημάτων Καμένων Βούρλων και Περιχώρων Ν. Φθιώτιδας»

  «Κλαδικό Σωματείο Εργαζομένων σε Επιχειρήσεις Πλαστικών-Ελαστικών-Χημικών Προϊόντων και Πετρελαιοειδών Ν. Φθιώτιδας»

  «Κλαδικό Σωματείο Εργαζομένων σε Επιχειρήσεις Γάλακτος-Ποτών και Τροφίμων Ν. Φθιώτιδας»

  «Κλαδικό Σωματείο Οδηγών Επαρχίας Λοκρίδας Ν. Φθιώτιδας»

  «Σύνδεσμος Υπαλλήλων Ανωνύμων Εταιρειών και Γραφείων Ν. Φθιώτιδας»

  «Σύνδεσμος Εργαζομένων Αστικών και Υπεραστικών Λεωφορείων και Οδηγών Ν. Φθιώτιδας

  «Σωματείο Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.»

  «Σωματείο Φορτοεκφορτωτών – Εργατών Λιμένος Στυλίδας»

  «Σωματείο Καθαριστριών και Καθαριστών Δημοσίων Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Φθιώτιδας»

  «Σωματείο Εργατοτεχνιτών-Οικοδόμων Δήμου Αγίου Κωνσταντίνου Λοκρίδας και Περιχώρων Ν. Φθιώτιδας»

  «Σωματείο Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων Ν. Φθιώτιδας»

  «Σωματείο Εργατοτεχνιτών-Οικοδόμων Μώλου και Περιχώρων Ν. Φθιώτιδας»

   «Σωματείο Εργαζομένων “Βοήθεια στο Σπίτι” Ν. Φθιώτιδας-Ευρυτανίας-Φωκίδας»

  «Σωματείο Εργαζομένων σε Επιχειρήσεις Επεξεργασίας Ελιάς-Ελαίου και Υποπροϊόντων αυτών Ν. Φθιώτιδας»

  «Σωματείο Οικοδόμων-Εργατών-Υπαλλήλων Αμφίκλειας Ελάτειας Τιθορέας Ν. Φθιώτιδας»

  «Σωματείο Εργατοτεχνιτών-Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Αταλάντης και Περιχώρων»

  «Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ν. Φθιώτιδας»

Κράτα το

Κράτα το

Μορφή επιδημίας λαμβάνουν τα περιστατικά επιθέσεων σε βάρος υπαλλήλων ασφαλιστικών ταμείων και του ΟΑΕΔ από απεγνωσμένους ασφαλισμένους και ανέργους.

Συνδικαλιστές, υπολογίζουν ότι την τελευταία διετία έχουν σημειωθεί τουλάχιστον δώδεκα σοβαρά περιστατικά βιαιοπραγίαςεναντίον υπαλλήλων, ενώ υπήρξε και μια απόπειρα αυτοκτονίας από ασφαλισμένο.

Μάλιστα, κάνουν λόγο για “σχεδόν καθημερινά επεισόδια” στα υποκαταστήματα.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, το μειωμένο προσωπικό, οι αλλεπάλληλες διαδοχικές αλλαγές νομοθεσίας τα τελευταία τρία χρόνια οι οποίες έχουν προκαλέσει άνευ προηγουμένου σύγχυση, τα διοικητικά προβλήματα και οι καταργήσεις- συγχωνεύσεις υποκαταστημάτων, σε συνδυασμό με την αγωνία ανέργων και υποψήφιων συνταξιούχων, έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό κοκτέιλ.

Γι αυτό, ζητούν -μεταξύ άλλων- την άμεση ενίσχυση των υπηρεσιών που υποδέχονται μεγάλο αριθμό ανέργων και ασφαλισμένων με επιπλέον προσωπικό security αλλά και προσθήκη στους όρους της σύμβασης με την ιδιωτική εταιρεία της υποχρέωσης της προστασίας της σωματικής ακεραιότητας των εργαζομένων αφού στους εν ισχύ όρους σχετικών συμβάσεων με ιδιωτικές εταιρίες συνήθως αναγράφεται μόνο η υποχρέωση ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών.

Βαρέα και….ανθυγιεινά
Το πιο πρόσφατο κρούσμα, σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα, όταν ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2 Κερατσινίου υπέστη ανηλεή ξυλοδαρμό από εξαγριωμένο άνεργο ο οποίος ήθελε να τον εγγράψει στα μητρώα του ΟΑΕΔ Κερατσινίου παρότι η μόνιμη κατοικία του ήταν εκτός αρμοδιότητας της συγκεκριμένης υπηρεσίας.
Ο Προϊστάμενος, παρόλο που προσπάθησε να του εξηγήσει ότι δεν νομιμοποιείται να τον εγγράψει στην υπηρεσία του και ότι πρέπει υποχρεωτικώς να μεταβεί στο ΚΠΑ2 Πειραιά, τελικώς υπέστη όχι μόνο εξύβρισή από τον εκτός εαυτού άνεργο αλλά και γρονθοκόπημα.

Τον περασμένο Νοέμβριο στο κέντρο του ΟΑΕΔ της Ν. Αλικαρνασσού, πολίτες οι οποίοι περίμεναν να εξυπηρετηθούν, πιάστηκαν στα χέρια με υπαλλήλους της υπηρεσίας με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας υπάλληλος.
Ευτυχώς, ο τραυματισμός του υπαλλήλου δεν ήταν σοβαρός ενώ αρκετοί υπάλληλοι προχώρησαν σε στάση εργασίας σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατάσταση που επικρατεί.
Είχε προηγηθεί η επίθεση ασφαλισμένου εναντίον υπαλλήλου του ΙΚΑ Δραπετσώνας, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της και να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι. Πάντως, σε αυτή την περίπτωση ο δράστης συνελήφθη και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 10 μηνών από το Αυτόφωρο Πειραιά.

Στο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΙΚΑ Θεσσαλονίκης, ασφαλισμένος, ο οποίος είχε υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης, μόλις πληροφορήθηκε ότι η υπόθεση του δεν προχώρησε διότι έλειπε ένα δικαιολογητικό από το ΙΚΑ Καβάλας, έσπασε το γραφείο και πέταξε ένα γυάλινο μπουκάλι εναντίον υπαλλήλου, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει.

Στον ΟΑΕΕ Πατησίων, ασφαλισμένος περιέλουσε με βενζίνη υπάλληλο και τον πρόλαβαν συνάδελφοι της προτού χρησιμοποιήσει τον αναπτήρα!

Στο Αιγάλεω, συναλλασσόμενος με τον ΟΑΕΕ γρονθοκόπησε τον προϊστάμενο του αρμοδίου τμήματος έκδοσης συντάξεων.

Στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) του ΙΚΑ Πύλης Αξιού, ασφαλισμένος του οποίου η επανάκριση από την υγειονομική επιτροπή είχε καθυστερήσει, επιτέθηκε σε μια υπάλληλο και αφαίρεσε μια τούφα από τα μαλλιά της.

Έχουν καταγραφεί, όμως, και άλλου είδους, εξίσου επικίνδυνα, περιστατικά.

Στο ΙΚΑ Πρέβεζας, για παράδειγμα, 40χρονος ασφαλισμένος μετά από έντονη διαφωνία με υπάλληλο, πλησίασε το παράθυρο στον δεύτερο όροφο και φωνάζοντας, απειλούσε ότι θα πηδήξει στο κενό. Ειδοποιήθηκε η Αστυνομία καθώς και ασθενοφόρο, ενώ υπάλληλοι και πολίτες προσπάθησαν και τελικά κατάφεραν να ηρεμήσουν τον 40χρονο.

Δημήτρης Κωστάκος

http://www.athina984.gr/2017/01/20/xylodarmi-ypallilon-apo-polites-se-oaed-ke-tamia-zitoun-metra-prostasias/

Σελίδα 11 από 11

ΠΑΝ.ΣΥ.Π.Ο.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΑΕΔ - τ.ΟΕΕ - τ.ΟΕΚ ιδρύθηκε το 2014 μετά από σχεδόν ομόφωνες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Πανελληνίων Συλλόγων Υπαλλήλων των Οργανισμών Εργατικής Εστίας & Κατοικίας.


Πρώτη προτεραιότητα είναι η επανίδρυση των δύο καταργημένων οργανισμών του ΟΕΚ & ΟΕΕ σε έναν ενιαίο Οργανισμό, η επανεκκίνηση των προγραμμάτων στέγασης του ΟΕΚ και μετεργασιακής μέριμνας του ΟΕΕ.