Παρασκευή, 28 Ιούλιος 2017 19:26

Κανονισμός σχέσεων οικισμών ΟΕΚ - ΟΑΕΔ

Τις σχέσεις που πρέπει να διέπουν τους συνιδιοκτήτες Οικισμών που υπάγονται στον πρώην Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), που μετά την κατάργησή του εντάχθηκε στον ΟΑΕΔ, περιλαμβάνει απόφαση που δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ)

Στην απόφαση που ελήφθη από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ περιλαμβάνεται Γενικός Κανονισμός ο οποίος ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ των συνιδιοκτητών αναφορικά με τους κοινόχρηστους και τους κοινόκτητους χώρους όλου του οικισμού.

Επίσης, περιλαμβάνεται και ιδιαίτερος κανονισμός ο οποίος ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ των συνιδιοκτητών των αυτοτελών κτιρίων και των κτιρίων που βρίσκονται σε ένα Οικοδομικό Τετράγωνο (ΟΤ) κάθε οικισμού.

Ο Γενικός Κανονισμός, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη απόφαση, είναι δυνατόν να αντικαθίσταται, να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται μονομερώς από τον ΟΑΕΔ, χωρίς τη συγκατάθεση των ιδιοκτητών των κατοικιών, ακόμα και μετά την έκδοση των οριστικών τίτλων του οικισμού. Ο ιδιαίτερος κανονισμός όμως είναι δυνατόν αντικαθίσταται, να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται μόνο με απόφαση από το 100% της συνιδιοκτησίας εκάστου ΟΤ.

Δείτε εδώ τον κανονισμό

 

Κύριε Υφυπουργέ,

Μετά την κοινοποίηση σε εμάς του Οργανογράμματος (Σχέδιο/Έκδοση 52 – 20/06/2017) και του Σχεδίου Π.Δ. Οργανισμού ΕΦΚΑ (Έκδοση 13 – 20/06/2017) σας γνωρίζουμε τα εξής:

Τόσο πριν, όσο και μετά την ψήφιση του Ν.4387/16, εκφράσαμε και συνεχίζουμε να εκφράζουμε την πλήρη αντίθεσή μας στη λογική και στο περιεχόμενο του συγκεκριμένου νομοθετήματος. Αντίθεση που φυσικά περιλαμβάνει και τον οργανωτικό του βραχίονα, τον ΕΦΚΑ και την αντιασφαλιστική, ψυχρά ταμειακή σκοπιμότητα που ο συγκεκριμένος Οργανισμός έρχεται να υπηρετήσει.

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως αποστασιοποιηθήκαμε ή παραιτηθήκαμε από τη διεκδίκηση της ικανοποίησης επιμέρους αιτημάτων τόσο προς την κατεύθυνση της αλλαγής του αντιδραστικού διοικητικού χαρακτήρα του ΕΦΚΑ (17μελές Δ.Σ. με όρους κοινωνικής πλειοψηφίας, κλπ.), όσο και της αποφυγής ακραίων και δυσάρεστων καταστάσεων στο επίπεδο της εξυπηρέτησης των πολιτών, του εργασιακού περιβάλλοντος και των θέσεων εργασίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο από τον Ιούνιο του 2016 θέσαμε προς εσάς και την προσωρινή Διοίκηση του ΕΦΚΑ το ζήτημα της συγκρότησης ειδικής επιτροπής με τη συμμετοχή εκπροσώπων των κοινωνικών φορέων, εργαζόμενων και ειδικών επιστημόνων, η οποία θα επεξεργαζόταν και θα κατέθετε ολοκληρωμένη, τεκμηριωμένη πρόταση για τα ανωτέρω ζητήματα όπου θα περιελάμβανε και την οργανωτική δομή του νέου φορέα.

Όσο για τη δική μας προσέγγιση και πρόταση ήμασταν ξεκάθαροι από την αρχή, θέτοντάς την υπόψη σας ακόμη και στις τελευταίες μας συναντήσεις : α) Αποκεντρωμένο οργανωτικό μοντέλο αντίστοιχο με τις πραγματικές απαιτήσεις και ανάγκες που θα κληθεί να ικανοποιήσει σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, στη βάση τόσο εμπειρικών όσο και επιστημονικών δεδομένων β) Τήρηση και εφαρμογή του άρθρου 101 του Συντάγματος όπου μεταξύ άλλων προβλέπει ότι : «Η Διοίκηση του Κράτους οργανώνεται σύμφωνα με το αποκεντρωτικό σύστημα» & «Η διοικητική διαίρεση της Χώρας διαμορφώνεται με βάση τις γεωοικονομικές, κοινωνικές και συγκοινωνιακές συνθήκες» γ) Επιτελικού χαρακτήρα Κεντρική Υπηρεσία και ενίσχυση του ρόλου των Περιφερειακών Υπηρεσιών δ) Αναλυτική απεικόνιση όλων των υφιστάμενων αρμοδιοτήτων του Οργανισμού, ε) Τήρηση του υπαλληλικού κώδικα και βέβαια περιγραφή στο οργανόγραμμα όλων των θέσεων εργασίας, με κατάργηση της διάταξης του Ν.4389/16 περί πλεονάζοντος προσωπικού.

Ο ΕΦΚΑ δεν είναι παρθενογέννητος φορέας. Κληρονομεί όλα τα θετικά και τα αρνητικά του ασφαλιστικού συστήματος στη χώρα μας. Καταλήγουμε στις θέσεις μας με βάση την εμπειρία της λειτουργίας των φορέων που εντάσσονται σε αυτόν και, κυρίως, εκείνων των φορέων που προσομοιάζουν περισσότερο στο μέγεθός του, καταδικάζοντας κάθε λογική προσαρμογής του Οργανισμού στα μέτρα και στις συνήθειες κανενός. Εμπειρία που αν είχε ληφθεί υπόψη θα αποφεύγαμε σε μεγάλο βαθμό το οργανωτικό χάος που βιώνουμε από την πρώτη μέρα της λειτουργίας του.

Δεν θέλουμε ο ΕΦΚΑ να μετατραπεί σε μία αντιλειτουργική και αντιπαραγωγική υπηρεσία. Γι’ αυτό το λόγο, απορρίπτουμε το συγκεντρωτισμό και την υποβάθμιση των Περιφερειακών Υπηρεσιών, βασική «πλατφόρμα» εξυπηρέτησης των Ελλήνων πολιτών σε συνδυασμό βέβαια με σύγχρονες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Δεν δεχόμαστε Περιφερειακές Υπηρεσίες, που λειτουργούν σήμερα ως Διεύθυνση σε οποιοδήποτε σημείο της ηπειρωτικής και κυρίως της νησιωτικής Ελλάδας, να υποβαθμιστούν σε επίπεδο Τμήματος. Δεν μπορούμε να χειροκροτούμε τους κομπασμούς κυβερνητικών βουλευτών και παραγόντων της αυτοδιοίκησης ότι με παρεμβάσεις τους καθορίζουν την περιφερειακή οργάνωση του ΕΦΚΑ. Το ίδιο ισχύει για παρεμβάσεις που αφορούν σε υπηρεσίες στην περιφέρεια που ενώ δεν προσφέρουν τίποτα ουσιαστικό, προκαλούν προβλήματα σε βάρος των συναδέλφων μας. Όπως δεν μπορούν να μη λαμβάνουν υπ’ όψιν τους οι «εκπονητές» του οργανισμού την ανάγκη αναβάθμισης σε Διευθύνσεις συγκεκριμένων Περιφερειακών Υπηρεσιών που η εμπειρία της πρόσφατης υποβάθμισής τους αποδεικνύεται στην πράξη πως ήταν μια λανθασμένη απόφαση. Τα ασφαλιστικά μεγέθη, όπως προκύπτουν από τα διαθέσιμα στοιχεία, είναι καθοριστικός παράγοντας σε κάθε περίπτωση. Αναφερόμαστε πάντα σε Περιφερειακές Υπηρεσίες με πλήρεις αρμοδιότητες ασφαλιστικές, διοικητικές και οικονομικές για τη λειτουργία των οποίων δεν θα απαιτείται η ύπαρξη των Π.Υ.Σ.Υ. Στο ίδιο πνεύμα μπορούμε να συζητήσουμε για εξειδικευμένες αποκεντρωμένες υπηρεσίες (πχ. ελέγχου εσόδων ανά περιφέρεια) που το μοντέλο λειτουργίας τους δεν θα υποχρεώνει σε ξεσπίτωμα συναδέλφους, με κλιμάκιά τους που θα απασχολούνται σε όλες τις έδρες των τοπικών διευθύνσεων χωρίς να υπάγονται σε αυτές.

Δυστυχώς όμως, τόσο οι διαδικασίες που επιλέχθηκαν όσο και το περιεχόμενο της πρότασής σας για τον οργανισμό κινήθηκαν και κινούνται προς εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Προφανώς οι αποφάσεις ήταν ειλημμένες, οι διαφορετικές προσεγγίσεις και απόψεις ανεπιθύμητες και ο αποκλεισμός μας βέβαια από όλα τα στάδια αυτών των διαδικασιών φυσικό επακόλουθο. Από τον Ιούλιο του 2016 όπου εμφανίσατε το πρώτο σχέδιο μέχρι το σχέδιο που πρόσφατα μας κοινοποιήσατε, εμμένετε σ’ ένα δύσκαμπτο και παρωχημένο συγκεντρωτικό μοντέλο, αναποτελεσματικό και επικίνδυνο για τον Φορέα και τους εργαζόμενους. Παράλληλα, ζητάτε τις παρατηρήσεις μας γνωρίζοντας ότι το συγκεκριμένο πλαίσιο και η αδιαλλαξία σας σχετικά με την κεντρική του φιλοσοφία δεν μπορεί να αποτελέσει βάση συζήτησης για μας. Αποφασίσατε μόνοι σας από την αρχή μέχρι το τέλος για την κατασκευή ολόκληρου του «οικοδομήματος» και ζητάτε την άποψή μας σχετικά με την απόχρωση που θα έχουν οι «φεγγίτες»; Επιτρέψτε μας να το χαρακτηρίσουμε τουλάχιστον προσχηματικό.

Όμως οι αντιθέσεις και οι ενστάσεις μας δε σταματούν εδώ. Υπάρχουν σοβαρότατα ανοιχτά ζητήματα σχετικά με τις γενικότερες προϋποθέσεις και τους όρους που αφορούν ακόμη και στη δυνατότητα ή στη σκοπιμότητα άμεσης κατάθεσης σχεδίου οργανογράμματος του ΕΦΚΑ. Λόγου χάρη, ισχύει ή πρόκειται να παρακαμφθεί η μνημονιακή υποχρέωση για την παραχώρηση των αρμοδιοτήτων της είσπραξης των εισφορών στην ΑΑΔΕ των δανειστών; Αν εξακολουθεί να ισχύει υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο; Κι αν υπάρχει τι προβλέπει για τη μεταφορά προσωπικού και υπηρεσιακών μονάδων; Δεσμεύεστε ότι οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες που περιγράφονται στο οργανόγραμμα θα παραμείνουν στον Οργανισμό ή πρόκειται για εμπαιγμό; Θα μπορεί τελικά ο ΕΦΚΑ να χαρακτηρίζεται Οργανισμός Κοινωνικής Ασφάλισης όταν απολέσει ακόμη και τον υποτυπώδη έλεγχο των εσόδων του; Το ίδιο ισχύει για τη Διεύθυνση Αξιοποίησης Περιουσίας αφού δεν γνωρίζουμε τον τελικό χαρακτήρα και το διαχειριστικό καθεστώς που πρόκειται να ισχύσει, λαμβάνοντας υπόψη και τις πρόσφατες εξαγγελίες της Υπουργού κας Αχτσιόγλου.

Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν οι διεκδικήσεις, οι προβληματισμοί και οι πάγιες θέσεις μας δεν είναι δυνατόν να μετατραπούν σε απλά «σχόλια και παρατηρήσεις» για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Ένα ζήτημα που δεν αφορά μόνο στο οργανωτικό και λειτουργικό πλαίσιο του ΕΦΚΑ αλλά στην ίδια τη φυσιογνωμία του και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Χαρακτηριστικά που πρέπει να παραπέμπουν σε ένα Δημόσιο Οργανισμό Κοινωνικής Ασφάλισης και όχι σε μια διεκπεραιωτική, δυνητικά περιθωριακή κρατική δομή, ταυτισμένη με την καταβολή μιας υποτυπώδους «αναλογικής» συνταξιοδοτικής παροχής και τη διαχείριση της φτώχιας.

Αν όμως επιθυμείτε τη συμβολή και τη συνεργασία μας εντός του συγκεκριμένου πλαισίου διαλόγου όπως το θέσαμε παραπάνω, είμαστε στη διάθεσή σας.

«Εκατόν σαράντα χιλιάδες συνταξιούχοι περιμένουν έως και 2,5 χρόνια για να υπολογισθεί η σύνταξή τους η οποία, μετά την εφαρμογή του Νόμου Κατρούγκαλου είναι σημαντικά μειωμένη» δήλωσε η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και Επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης μετά τη  συνάντησή της, σήμερα, με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Η Φώφη Γεννηματά υποστήριξε ότι «είναι θλιβερή η κατάσταση, στην οποία η ανικανότητα και οι σκοπιμότητες της κυβέρνησης καταδικάζουν τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης» και πρόσθεσε: «Χωρίς οργανόγραμμα, χωρίς ενιαίο κανονισμό Ασφάλισης και  Παροχών, με τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό, ο Οργανισμός αδυνατεί να ανταποκριθεί στον ρόλο του».

Η κ. Γεννηματά στη δήλωσή της εξέφρασε την άποψη ότι «Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχισθεί » και υπογράμμισε ότι «είναι ώρα να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να δώσουν λύσεις στα μεγάλα αυτά  προβλήματα, που υπονομεύουν τον θεσμό της Κοινωνικής Ασφάλισης και το μέλλον της χώρας».

Οι εργαζομενοι ενημέρωσαν για την κατάσταση που βιώνουν οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ , στα ασφαλιστικά ταμεία όσο και στον ΟΑΕΔ. Δόθηκαν οι απαραίτητες πληροφορίες για τον σχεδιασμό των νέων Οργανογραμμάτων καθώς και  για  τα προβλήματα που πιθανόν θα παρουσιαστούν από την εφαρμογή των νέων Δομών.

 

Ενεργές πολιτικές για μείωση της ανεργίας αντί για συνεχή μείωση των συντάξεων ως μέσο για την αντιμετώπιση του ασφαλιστικού προβλήματος της χώρας προτείνει ο ομότιμος καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου κ.  Σάββας Ρομπόλης. Η μείωση της ανεργίας κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες έως το 2027 θα οδηγούσε σε αύξηση των εσόδων του συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης κατά 800 εκατ. ευρώ κατά μέσο όρο τον χρόνο, καθιστώντας εφικτή την αποτροπή των νέων μειώσεων των συντάξεων μέσω της περικοπής στις προσωπικές διαφορές το 2019.

Σύμφωνα με μελέτη των καθηγητών Σάββα Ρομπόλη και Βασίλη Μπέτση (υποψήφιου διδάκτορα του Παντείου Πανεπιστημίου), εφόσον η ανεργία περιοριζόταν κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες - από το 23,5% που είναι σήμερα μέχρι το 2027 - θα δημιουργούνταν 500.000 θέσεις πλήρους και σταθερής απασχόλησης, και ως εκ τούτου τα έσοδα του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά 800 εκατ. ευρώ κατά μέσο όρο τον χρόνο.
«Δεν είναι δυνατόν να λαμβάνονται μόνιμα και ισοπεδωτικά μέτρα περικοπών στις συντάξεις για συγκυριακούς λόγους και να μην συνυπολογίζονται οι απώλειες εσόδων που προκάλεσε η παρέμβαση» σημειώνει ο κ. Ρομπόλης.   

Σχέδιο εκκίνησης

Ο ομότιμος καθηγητής του Παντείου επισημαίνει πως αν εφαρμοζόταν μια στοχευμένη πολιτική το 2018 γενναίας χρηματοδότησης της απασχόλησης με ένα δισ. ευρώ κυρίως σε επιδοτούμενες θέσεις εργασίας, πέραν της πρόσθετης απασχόλησης που θα δημιουργούσε η διαδικασία ανάπτυξης της οικονομίας, θα δημιουργούνταν 200.000 επιπλέον θέσεις εργασίας, με αποτέλεσμα τα έσοδα του ΕΦΚΑ να αυξηθούν κατά 500 εκατ. ευρώ. 

Ετσι θα καλυπτόταν ήδη από τον πρώτο χρόνο το μισό προϋπολογισθέν έλλειμμα του Ασφαλιστικού για το 2017, πέραν των πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων στην οικονομία από τις νέες επιπλέον θέσεις εργασίας. Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη αυτής της προοπτικής - επισημαίνει ο κ. Ρομπόλης - αποτελεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός αναπτυξιακού σχεδίου εκκίνησης της οικονομίας και στήριξης του στόχου της μείωσης της ανεργίας (για 15% περίπου το 2027). 

Οι νέες περικοπές στις κύριες συντάξεις μέσω του επανακαθορισμού αυτών, με βάση τα νέα-μειωμένα ποσοστά αναπλήρωσης γίνεται με στόχο τη μείωση της κρατικής συμμετοχής στη χρηματοδότηση του Ασφαλιστικού.


Λάθη του ΔΝΤ

Στη μελέτη σημειώνεται ότι το ΔΝΤ θεωρεί λανθασμένα ως έλλειμμα της κοινωνικής ασφάλισης τη διαφορά εσόδων που προκύπτουν μόνο από τις εισφορές εργαζομένων και εργοδοτώνχωρίς την τριμερή χρηματοδότηση και την κρατική επιχορήγηση, καθώς και των δαπανών. 

Αντίθετα, τονίζουν οι ειδικοί, το έλλειμμα της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες της ΕΕ είναι η διαφορά εσόδων - που προκύπτει από τις εισφορές εργαζομένων, εργοδοτών αλλά και τη συμμετοχή του κρατικού προϋπολογισμού στο πλαίσιο της τριμερούς χρηματοδότησης - και των δαπανών. 

Το έλλειμμα αυτό που καλύπτει η κρατική επιχορήγηση στην Ελλάδα το 2016 ήταν 5% του ΑΕΠ - 8,7 δισ. ευρώ (ΑΕΠ 173,4 δισ. ευρώ το 2016) και όχι 11% του ΑΕΠ (19 δισ. ευρώ), όπως ισχυρίζεται το ΔΝΤ.


Οι δύο καθηγητές σε άλλη μελέτη περιγράφουν την εικόνα της αγοράς εργασίας η οποία δείχνει τα εξής:
- Η μερική απασχόληση αποτελεί, κατά το 2016, το 50,3% των νέων προσλήψεων.

- Η ανασφάλιστη εργασία αφορά έναν στους 5 εργαζομένους (500.000 άτομα).

- 300.000 εργαζόμενοι, ενώ στην πραγματικότητα απασχολούνται ως μισθωτοί, στην πράξη απασχολούνται ως αυτοαπασχολούμενοι.

- 200.000 άτομα, ενώ εργάζονται 8 ώρες, καταχωρίζονται ως μερικά απασχολούμενοι.

- 38% των εργαζομένων έχουν αποδοχές χαμηλότερες από τον κατώτατο μισθό.
Πρόγραμμα εγγυημένης απασχόλησης 3 δισ. ευρώ 

Πρόγραμμα εγγυημένης απασχόλησης, το οποίο στόχο έχει να δημιουργήσει πάνω από 200.000 θέσεις εργασίας την επόμενη διετία και την αναστροφή του αποκαλούμενου brain drain, προετοιμάζει η κυβέρνηση. Θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο με προτεραιότητα την ενίσχυση της απασχόλησης 150.000 μακροχρόνια ανέργων και θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2019 και για το σύνολο του προγράμματος θα απαιτηθούν 3.081 δισ. ευρώ.


Οπως προβλέπει το σχέδιο, θα δημιουργηθούν και θα επιδοτηθούν θέσεις εργασίας στον δημόσιο τομέα, ακολουθώντας τον σχεδιασμό του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, αλλά με ενισχυμένο το σκέλος της κατάρτισης.

Θα αφορά:

50.000
 μακροχρόνια ανέργους και κυρίως μεσήλικες άνδρες χαμηλού εισοδήματος με εργασιακή εμπειρία, αλλά και χαμηλής εκπαίδευσης γυναίκες χωρίς εργασιακή εμπειρία.

25.000
 εργαζομένους ηλικίας 55+ οι οποίοι διαθέτουν εργασιακή εμπειρία. Η επιλογή των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί βάσει του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας.

55.000 
νέους ανώτερου μορφωτικού επίπεδου που δεν εργάζονται με το πρόγραμμα «Youth Guarantee» (Εγγύηση για τους Νέους) μέσω της επιδότησης μισθών για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

Επίσης, θα επιδοτηθούν μισθοί για την πρόσληψη 20.000 ατόμων που αναζητούν εργασία στον ιδιωτικό τομέα.
 

Με 17 ξεχωριστά προγράμματα, που αντιστοιχούν σε 46.638 θέσεις απασχόλησης, το υπουργείο Εργασίας, με «αιχμή του δόρατος» τον ΟΑΕΔ, επιχειρεί να περιορίσει και άλλο την ανεργία έως το τέλος του έτους

Τα προγράμματα αποτελούν συγκερασμό παλαιού και νέου τρόπου κατασκευής, καθώς πλέον αξιοποιείται έμπρακτα και ο μηχανισμός διάγνωσης των αναγκών στην αγορά εργασίας.

Συνεπώς υπάρχουν προγράμματα που προτάσσουν το ηλικιακό κριτήριο για συμμετοχή σε αυτά, αλλά και προγράμματα που αφορούν συγκεκριμένους κλάδους όπου διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η μεγαλύτερη ζήτηση για εργασία.  Πιο αναλυτικά, τα προγράμματα απασχόλησης που θα «τρέξουν» έως 31.12.2017 έχουν ως εξής:


1)    Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού και άλλων Δημοσίων Φορέων για την απασχόληση ηλικίας ανέργων 55 – 67 ετών: Αφετηρία του προγράμματος έχει οριστεί το τέλος του τρέχοντος μήνα, το αργότερο. Στόχος είναι να προκύψουν έως 10.000 ωφελούμενοι οι οποίοι θα καλύψουν θέσεις εργασίας στους δήμους και στις περιφέρειες όλης της χώρας. Θα μπορούν όσοι επιλεγούν να εργαστούν στις θέσεις που θα προκύψουν για ένα έτος, με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα, με περιθώριο ανανέωσης για άλλο ένα έτος.

2)    Πρόγραμμα για νέες θέσεις εργασίας (ΝΘΕ) σε νέους 25–29 ετών: Τίθεται ίδιο όριο αφετηρίας, δηλαδή τα τέλη του τρέχοντος μήνα και στόχος είναι η δημιουργία έως 1.295 θέσεις εργασίας. Προϋπόθεση για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι η ολοκλήρωση της φάσης κατάρτισης. Όσοι επιλεχθούν θα μπορούν να εργαστούν σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα για χρονικό διάστημα έξι μηνών με αποδοχές έως 600 ευρώ το μήνα.

3)    Πρόγραμμα πρόσληψης ανέργων στον κλάδο υγείας: Αφορά  1.135 ωφελούμενους και αναμένεται να τεθεί εν ισχύ έως τα τέλη Ιουλίου 2017. Πρόκειται για συνέχεια του περσινού αντίστοιχου προγράμματος με την έννοια ότι τότε δεν καλύφθηκαν οι παραπάνω θέσης και ουσιαστικά προκηρύσσονται ξανά.

4)    Πρόγραμμα για νέες θέσεις εργασίας (ΝΘΕ) για νέους ηλικίας 18-24 ετών (β’ φάση εργασιακής εμπειρίας): Ίδιο πρόγραμμα με το προγηούμενο μόνο που διαφοροποιείται ως προς την ηλικία και ως προς την έναρξη που οριοθετείται για τις 15 Αυγούστου. Στόχος είναι να προκύψουν έως 2.500 ωφελούμενοι.

5)    Ολοκληρωμένη παρέμβαση ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμησης της ανεργίας στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) και του εξαγωγικού εμπορίου: Είναι ένα από τα προγράμματα που «επέβαλλε» ο μηχανισμός διάγνωσης αναγκών στην αγορά εργασίας. Στόχος να τεθεί εν ισχύ έως την 1η Σεπτεμβρίου και να αποφέρουν έως 4.000 ωφελούμενους.

6)    Συμβουλευτική υποστήριξη, κατάρτιση, πιστοποίηση και προώθηση στην απασχόληση ανέργων νέων 25–29 ετών στον κλάδο τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών: Είναι το δεύτερο από τα προγράμματα που προέκυψαν μέσω του μηχανισμού διάγνωσης. Αναμένεται να ξεκινήσει το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και στόχος είναι να προκύψουν έως 1.000 ωφελούμενοι.

7)    Υποστήριξη της απασχόλησης ΑΜΕΑ σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ένταξης ευάλωτων ομάδων: Το πρόγραμμα έχει αποφασιστεί να ξεκινήσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και θα αφορά έως 1.000 ωφελούμενους.

8)     Πρόγραμμα υποστήριξης επιχειρηματικών σχεδίων ανέργων νέων ηλικίας 18 – 29 ετών: Πρόκειται για πρόγραμμα «παλιάς κοπής» με αφετηρία την 30η Σεπτεμβρίου και στόχο να αποφέρει έως 800 ωφελούμενους.

9)    Πρόγραμμα επιχειρηματικότητας νέων ηλικίας 18–29 ετών: Επίσης η έναρξή του οριοθετείται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου και στοχεύει στο να αποφέρει έως 1.700 ωφελούμενους.

10)    Πρόγραμμα επανένταξης μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας (Νέα Γενιά Κοινωφελούς Εργασίας) σε 34 Δήμους, θύλακες υψηλής ανεργίας: Πρόκειται για τη β’ φάση της Κοινωφελούς Εργασίας και έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει έως τις 30 Σεπτεμβρίου με 6.317 ωφελούμενους.

11)     Πρόγραμμα επανένταξης μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας (νέα γενιά κοινωφελούς εργασίας) σε εγγειοβελτιωτικά έργα: Απόλυτα στοχευμένο στους ανέργους που βρίσκονται χωρίς δουλειά άνω των 12 μηνών και μπορούν να εργαστούν στα εγγειοβελτιωτικά έργα. Ξεκινάει έως την 1η Οκτωβρίου και στοχεύει σε 471 ωφελούμενους.

12)    Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στο αντικείμενο του digital marketing για ανέργους σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού–έναρξη προγράμματος 1η Οκτωβρίου 2017: Άλλο ένα πρόγραμμα που προέκυψε μέσω του μηχανισμού διάγνωσης και στοχεύει στο να προσφέρει άλλες 2.500 θέσεις απασχόλησης.

13)     Ολοκληρωμένη παρέμβαση ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της ανεργίας στον κλάδο των υποδομών και των μεταφορών: Ξεκινάει επίσης έως την 1η Οκτωβρίου με στόχο 3.500 ωφελούμενους και αποτελεί και αυτό απόρροια του μηχανισμού διάγνωσης.

14)    Δράσεις ολοκληρωμένης παρέμβασης για νέους έως 24 ετών: Ενεργοποιείται εντός του τρέχοντος έτους και στοχεύει σε 9.500 ωφελούμενους που έχουν ολοκληρώσει την απαραίτητη κατάρτιση.

http://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/theseis-ergasias/166915/oaed-ola-ta-programmata-gia-anergous-eos-to-telos-tou-etous

 

15)    Κέντρα στήριξης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας: Το πρόγραμμα αναμένεται να τεθεί εν ισχύ μέχρι τις 31 Οκτωβρίου και στοχεύει σε 420 ωφελούμενους.

16)    Πιλοτικό πρόγραμμα για νέους 18 – 24 ετών σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. Έναρξη έως 15 Σεπτεμβρίου με στόχο 325 ωφελούμενους.

17)    Πιλοτικό πρόγραμμα ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης για νέους 25  - 29 ετών. Ξεκινάει επίσης έως τις 15 Σεπτεμβρίου και στοχεύει σε 175 ωφελούμενους.

Ευθύνες στους αρμόδιους υπουργούς, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, επιρρίπτει η ΑΔΕΔΥ για την καθυστέρηση στην συγκρότηση των πειθαρχικών συμβουλίων,

Ταυτόχρονα, τονίζει ότι τα Πειθαρχικά Συμβούλια που έχουν συγκροτηθεί, συνεδριάζουν και λειτουργούν κανονικά. Ειδικότερα στην ανακοίνωση της, η ΑΔΕΔΥ, σημειώνει:

“Πρωτοσέλιδοι τίτλοι εφημερίδων της Πέμπτης, 20 Ιουλίου 2017, αναφέρουν ότι υπάρχει «ασυλία στους επίορκους» και ότι αυτοί «παραμένουν στο Δημόσιο καθώς δεν λειτουργούν τα Πειθαρχικά Συμβούλια». Μάλιστα ορισμένα Μέσα Ενημέρωσης ανακαλύπτουν ότι «τα συμβούλια συνεχίζουν να μην υφίστανται ή να υπολειτουργούν και ένας από τους λόγους είναι η επαναφορά των συνδικαλιστών στη σύνθεσή τους».

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. διευκρινίζει ότι αυτές οι «εκτιμήσεις» δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων έχουν ήδη εκλεγεί, είναι πάντα παρόντες στις συνεδριάσεις των Πειθαρχικών Συμβουλίων και παρεμβαίνουν για την όσο το δυνατόν ταχύτερη εκδίκαση των υποθέσεων που εκκρεμούν.

Ενημερώνουμε, επίσης, ότι τα Πειθαρχικά Συμβούλια συγκροτούνται με υπουργικές αποφάσεις, με βάση τις οποίες ορίζονται ως Πρόεδροι αυτών των οργάνων δικαστές.

Άρα η ευθύνη της καθυστέρησης συγκρότησής τους βαραίνει τους αρμόδιους Υπουργούς. Επίσης, η ευθύνη για το ότι καθυστερούν να εκδικαστούν εκκρεμείς υποθέσεις βαραίνει τους δικαστές οι οποίοι έχουν διοριστεί Πρόεδροι των Πειθαρχικών Συμβουλίων.

Είναι γεγονός ότι οι συχνές μετακινήσεις των δικαστών καθώς και οι συνταξιοδοτήσεις αρκετών από αυτούς δυσχεραίνουν το έργο των Πειθαρχικών Συμβουλίων.

Με τα παραπάνω δεδομένα θεωρούμε εντελώς ανυπόστατα τα δημοσιεύματα, που έχουν στόχο να δημιουργήσουν κλίμα αμφισβήτησης της συμμετοχής των εκπροσώπων των εργαζόμενων στα Πειθαρχικά Συμβούλια.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. δηλώνει ότι θα υπερασπίσει το δικαίωμα συμμετοχής των εκπροσώπων των εργαζομένων στα Πειθαρχικά Συμβούλια απέναντι σε όλους αυτούς που απεργάζονται νέα σχέδια αποκλεισμού τους.

Καλούμε, τέλος, τους αρμόδιους Υπουργούς να συγκροτήσουν ή να επανασυγκροτήσουν τα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια σε όποια Υπουργεία δεν λειτουργούν μέχρι τώρα.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.”

Ο ΟΑΕΔ ανακοίνωσε ότι σήμερα Τρίτη 18/07, αναρτήθηκαν ηλεκτρονικά οι τελικοί πίνακες αξιολόγησης και επιλογής βρεφών και νηπίωνπου θα φιλοξενηθούν στους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς του ΟΑΕΔ για το Σχολικό Έτος 2017-2018, όπως έχει καθοριστεί βάση της Δημόσιας Πρόσκλησης ως εξής:

Οι τελικοί πίνακες καταρτίστηκαν από τις τριμελείς Β΄βάθμιες επιτροπές εξέτασης ενστάσεων και επιλογής των υποψηφίων  βρεφών και νηπίων που συγκροτήθηκαν με την αρ. πρωτ. 49344/12-07-2017 Απόφαση  Διοικήτριας του ΟΑΕΔ.

Οι εργασίες των επιτροπών έγιναν με αυτοματοποιημένο διαφανή και αντικειμενικό τρόπο μέσω ηλεκτρονικού συστήματος μοριοδότησης, με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια της υπ΄αρ. 1579/38/06.06.2017 Απόφασης του  Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς- κηδεμόνες έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν τα αποτελέσματα  στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ian.oaed.gr/apprenet/bns  ή στους κατά τόπους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς που υπέβαλαν την αίτησή τους.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα αποτελέσματα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Απεργία-αποχή από την αξιολόγηση.

Η καθολική, σχεδόν, συμμετοχή των Δημοσίων Υπαλλήλων στην απεργία-αποχή από την αξιολόγηση ανάγκασε την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Όλγα Γεροβασίλη να προχωρήσει στην έκδοση και άλλης εγκυκλίου – 3ης κατά σειρά – προκειμένου να εκφοβίσει τους συναδέλφους για να προχωρήσουν τις διαδικασίες αξιολόγησης.  Χαρακτηριστικό δε του κλίματος εκφοβισμού και τρομοκρατίας είναι και οι λέξεις-φράσεις που χρησιμοποιεί στη νέα εγκύκλιο, που παραπέμπουν σε αλήστου μνήμης εποχές. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι «οφείλουν οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού να διανείμουναμελλητί – με απόδειξη – τα έντυπα αξιολόγησης στους υπαλλήλους».

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με αφορμή και τη νέα εγκύκλιο της Υπουργού, καλεί τους συναδέλφους Δημοσίους Υπαλλήλους να συνεχίσουν να απέχουν από όλες τις διαδικασίες αξιολόγησης, συμμετέχοντας στηναπεργία-αποχήπου έχει κηρύξει από τον Μάρτη η Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Η απεργία-αποχή από την αξιολόγηση, είναι πέρα για πέρα συνταγματικό μας δικαίωμα, το οποίο και θα συνεχίσουμε να ασκούμε. Καμία πειθαρχική δίωξη δεν μπορεί να ασκηθεί σε κανέναν, εξαιτίας της συμμετοχής του στην απεργία-αποχή.

Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι, με τη συνέχιση της καθολικής τους συμμετοχής στην απεργία-αποχή από την αξιολόγηση, θα δώσουν τη δική τους απάντηση στην επιχείρηση εκφοβισμού τους από την κ. Γεροβασίλη.

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ θα συνεχίσει τον αγώνα, όχι μόνο για να προστατευθούν οι εργαζόμενοι του Δημοσίου, αλλά και για να ωφεληθεί το σύνολο του κόσμου της δουλειάς και να μη δημιουργηθεί το «επιτελικό-ευέλικτο Δημόσιο» των… ιδιωτών, με τις πανάκριβες και ανεξέλεγκτες υπηρεσίες, που δε διασφαλίζουν ποιότητα και ασφάλεια στις όποιες παροχές ή προϊόντα, παρά μόνο κέρδη για τους ίδιους.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Δελτίο Τύπου – Απεργία-αποχή από την αξιολόγηση

Την ανάγκη ανασύστασης των Οργανισμών Εργατικής Κατοικίας και Εστίας που καταργήθηκαν στο πλαίσιο του δεύτερου μνημονίου, τονίζει ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Κώστας Παπαδάκης σε ερώτηση που κατέθεσε προς την Ευρ. Επιτροπή, σημειώνοντας ότι οι κρατήσεις των εργαζομένων συνεχίζονται όλα αυτά τα χρόνια.

Η ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΚΚΕ έχει ως εξής:

«H κατάργηση των Οργανισμών Εργατικής Κατοικίας και Εστίας στο πλαίσιο του δεύτερου μνημονίου που συνυπέγραψαν ελληνική κυβέρνηση και Επιτροπή είχε ως αποτέλεσμα να σταματήσουν μια σειρά δραστηριοτήτων τους, όπως κατασκευές εργατικών κατοικιών, επιδότηση ενοικίου, άτοκα δάνεια, αλλά και προγράμματα μέριμνας, ψυχαγωγίας - πολιτισμού, που χρηματοδοτούνται από τις εισφορές των εργαζομένων.

Παρότι οι κρατήσεις των εργαζομένων συνεχίζονται, ενώ οι εργοδοτικές καταργήθηκαν, έχοντας αποφέρει στο κράτος ένα συνολικό ποσό που ξεπερνά τα 1,2 δισ. ευρώ από το 2011 μέχρι σήμερα, κανένα στεγαστικό ή άλλο πρόγραμμα δεν υλοποιείται. Η περιουσία των Οργανισμών απαξιώνεται σημαντικά αφού ήδη ο διάδοχος ΟΑΕΔ έχει επιστρέψει οικόπεδα σε Δήμους και άλλα οικόπεδα χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων παραμένουν ανεκμετάλλευτα, σημαντικές εκτάσεις οικοπέδων έχουν καταπατηθεί.

Επιπλέον, με την κατάργηση της Εργατικής Εστίας σταμάτησαν τα εκδρομικά προγράμματα για χιλιάδες εργαζόμενους και συνταξιούχους, που έδιναν τη δυνατότητα ολιγοήμερων διακοπών, το πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού έχει απαξιωθεί και κανένα νέο πρόγραμμα αγοράς βιβλίων ή εισιτηρίων θεάτρων δεν έχει εκπονηθεί.

 Με βάση τα παραπάνω, πώς τοποθετείται η Επιτροπή:

 -στην ανάγκη ανασύστασης των Οργανισμών με το σύνολο των αρμοδιοτήτων τους και μάλιστα αναβαθμισμένων με βάση τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων;

 -στο αίτημα να αξιοποιηθεί το σύνολο των εισφορών που έχει κρατηθεί από τους εργαζόμενους για να επαναλειτουργήσουν και να διευρυνθούν περαιτέρω όλα τα προγράμματα που καταργήθηκαν;».

Να πληρωθούν άμεσα τα δεδουλευμένα τους όλοι οι σπουδαστές των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ που κάνουν την πρακτική τους άσκηση, ζητά το ΚΚΕ με Ερώτηση βουλευτών του προς τους υπουργούς Εργασίας και Παιδείας.

Σημειώνεται πως μόλις χτες και αφού εκατοντάδες νέοι από τις ΕΠΑΣ έμειναν απλήρωτοι για πάνω από έξι μήνες, η διοίκηση του ΟΑΕΔ ανακοίνωσε εντός της ερχόμενης βδομάδας θα πιστωθούν οι ατομικοί λογαριασμοί τους, ύστερα από την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ (27.06.2017). Στο μεταξύ, μέχρι να γίνουν πράξη τα παραπάνω, οι απλήρωτοι σπουδαστές με τη στήριξη σωματείων προγραμματίζουν κινητοποιήσεις και στην Αθήνα δίνουν ραντεβού την Τρίτη 4 Ιούλη, στις 12 το μεσημέρι, στα κεντρικά γραφεία του ΟΑΕΔ στον Αλιμο.

Στην Ερώτηση του ΚΚΕ αναδεικνύονται μια σειρά από ζητήματα που αφορούν τους σπουδαστές των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ. Οπως τονίζεται, «τα χρήματα με τα οποία πληρώνονται, όταν και εφόσον πληρώνονται, αναλογούν στο 75% του κατώτερου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, 17,12 ευρώ μεικτά από τα οποία ο εργοδότης καταβάλλει μόνο τα 6 ευρώ και τα υπόλοιπα προέρχονται από τη βαριά φορολογία των εργατικών - λαϊκών οικογενειών βαφτισμένα ως επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Πολλοί από τους σπουδαστές αναγκάζονται να κάνουν και δεύτερη δουλειά "μαύρα" για να τα βγάλουν πέρα.

Με προγράμματα που θα παρέχουν "τσάμπα" εργαζόμενους στις επιχειρήσεις και μισθούς πείνας για τους νέους έχει σχεδιαστεί να "καταπολεμηθεί" η ανεργία στους νέους που έχει φτάσει στο 40%.

Τους αποκαλούν "εκπαιδευόμενους" και όχι εργαζόμενους, ενώ στην πραγματικότητα δουλεύουν κανονικά ωράρια, καλύπτοντας πάγιες θέσεις μόνιμου προσωπικού σε νοσοκομεία, αμαξοστάσια, σε παιδικούς σταθμούς, σε ξενοδοχεία και άλλους χώρους.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ δείχνει με τις πράξεις της, όπως έκαναν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, τι εννοεί όταν μιλά για ανάπτυξη που στο όνομά της καλεί τον λαό και τη νεολαία να κάνει και άλλες θυσίες», σημειώνουν οι βουλευτές Χρ. ΚατσώτηςΓ. ΔελήςΓ. ΛαμπρούληςΣτ. Τάσσος και Μαν. Συντυχάκης που υπογράφουν την Ερώτηση ζητώντας μέτρα ώστε: Να πληρωθούν άμεσα τα δεδουλευμένα τους όλοι οι σπουδαστές και να τους καταβάλλονται κάθε μήνα. Να έχουν όλοι οι σπουδαστές, που κάνουν πρακτική άσκηση, πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης εδώ

Σελίδα 7 από 11

ΠΑΝ.ΣΥ.Π.Ο.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΑΕΔ - τ.ΟΕΕ - τ.ΟΕΚ ιδρύθηκε το 2014 μετά από σχεδόν ομόφωνες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Πανελληνίων Συλλόγων Υπαλλήλων των Οργανισμών Εργατικής Εστίας & Κατοικίας.


Πρώτη προτεραιότητα είναι η επανίδρυση των δύο καταργημένων οργανισμών του ΟΕΚ & ΟΕΕ σε έναν ενιαίο Οργανισμό, η επανεκκίνηση των προγραμμάτων στέγασης του ΟΕΚ και μετεργασιακής μέριμνας του ΟΕΕ.