Βρεφονηπιακός Σταθμός Λάρισας - ομιλία - ενημέρωση για τον σεισμό -

Στον Βρεφονηπιακό Σταθμό του Ο.Α.Ε.Δ. Λάρισας πραγματοποιήθηκε ομιλία από τον Υποπυραγό Γεώργιο Μιχοντάβα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας. Ο κ. Μιχοντάβας μίλησε στους

γονείς για θέματα που αφορούν την πρόληψη, πριν και μετά τον σεισμό. Παρουσίασε το σημαντικό έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που αφορά την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις

φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές,τη διάσωση και παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε άτομα των οποίων απειλείται ή εκτίθεται σε κίνδυνο η ζωή και η σωματική τους ακεραιότητα

και τις δράσεις που πραγματοποιούνται σε σχολικές μονάδες με κύριο στόχο την ενημέρωση - πρόληψη. Στη συνέχεια, ακολούθησε συγκέντρωση γονέων, στην οποία ενημερώθηκαν για τα

παιδιά τους από το διδακτικό προσωπικό του σταθμού.

Share this article

ΠΑΝ.ΣΥ.Π.Ο.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΑΕΔ - τ.ΟΕΕ - τ.ΟΕΚ ιδρύθηκε το 2014 μετά από σχεδόν ομόφωνες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Πανελληνίων Συλλόγων Υπαλλήλων των Οργανισμών Εργατικής Εστίας & Κατοικίας.


Πρώτη προτεραιότητα είναι η επανίδρυση των δύο καταργημένων οργανισμών του ΟΕΚ & ΟΕΕ σε έναν ενιαίο Οργανισμό, η επανεκκίνηση των προγραμμάτων στέγασης του ΟΕΚ και μετεργασιακής μέριμνας του ΟΕΕ.